Torsby golfklubb startades 1992 och har idag ca 330 medlemmar. Stora delar av banområdet ligger under arrende. Alla byggnader ligger på klubbens egen mark. Klubben har inga direkta planer på en utbyggnad till 18 hål. Vi vill däremot under de närmaste åren förbättra befintlig bana 

Torsby GK styrelse och kommittéer

Styrelse

Ordförande:Anders Olsson070-5856624anders@torsbygk.se
KassörRose-Marie Strömwall070-3609432rm.stromwall@telia.com
Sekreterare:Fredrik Martinsson070-6302235toria@allsport.se
Vice ordf.Peter Dahlström070-5671297peter.dahlstrom@rmreklam.se
LedamotHans Hagberg070-6813768hagberg62@hotmail.se
LedamotPeter Löfvenholm070-5235383peterlofvenholm@gmail.com

Kommittéer

John-Åke Andersson070-5840495johnjoeli@hotmail.com
Per-Inge Karlsson073-8413444per-inge.karlsson@rottneros.com
Sigge Lindén070-5744025siggelinden@hotmail.com
KlubbproAnders Olsson070-5856624anders@torsbygk.se
Kansli070-3609432info@torsbygolfklubb.se
Firmatecknare: Kassör och sekreterare var för sig

Stadgar för Torsby GK

På årsmötet den 21 maj 2023 antog Torsby Golfklubb föreningens nya stadgarna.

Bakgrund: Från och med oktober 2022 gäller Svenska Golfförbundets nya mallstadgar för golfklubbar. De baseras på Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall för idrottsföreningar från januari 2022, och ersätter i sin helhet tidigare versioner av mallstadgar. Alla svenska golfklubbar har en skyldighet att se till att klubben uppfyller de krav som RF och SGF ställer på idrottsföreningar i Sverige. Ett antal tvingande formuleringar och bestämmelser har reviderats i de nya mallstadgarna. Mot denna bakgrund har därför Torsby golfklubbs styrelse valt att se över golfklubbens stadgar och uppdatera dem enligt de nya mallstadgarna.

Bland annat tydliggör de nya formuleringarna golfens värden som en friluftslivsaktivitet i naturen.

Våra kommittéer

Tävling

Anders Olsson
Lars Ivarsson
Fredrik Martinsson

Banan

Håkan Olsson
Stig-Olov Englund
Sigge Lindén

Sponsring

Kontakta Torsby GK för att diskutera olika partnerskap. Vi har lösningar för både små och stora företag.


Träning

För att utvecklas som golfare behöver man öva. Under säsongen arrangerar vi träningar för olika grupper. Håll utkik på vår Facebookgrupp för att inte missa något eller kontakta vår PRO för senaste info.
Klubbens PRO heter Anders Olsson och det är han ni ska fråga om träningar och Grönt-kort kurser.
Anders kan ni nå på telefon 070-585 66 24

Juniorträning

Juniorträningen på Torsby GK har fått ett riktig uppsving och blivit mycket populär, som mest har vi varit närmare 20 st golfande barn/ungdomar på träningarna. Fredrik, Micke och David håller i träningarna och det finns plats för fler. Kontakta klubben om du vill vara med. Hoppas att vi syns!