Torsby GK är beroende av ideella insatser

Tillsammans kan vi göra vår golfbana bättre! Vi har begränsade resurser och vår utmärkta banpersonal jobbar intensivt under säsongen med klippning och skötsel av grönytorna. Vissa delar av banan hinns inte med som vi önskar.

Här behöver vi hjälp med ideella insatser. Därför vill vi göra det enkelare att teckna sig som hålvärd.

Bunkrar

Vi börjar med bunkrarna som är i stort behov av en översyn.

 • Kantskär kanterna
 • Rensa ogräs
 • Kratta igenom sanden
 • Fördela sanden till ett jämt djup i hela bunkern. Det är vanligt att att bunkrar får lite sand i mitten och mer efter kanterna.
 • Lyft blicken och fixa till området omkring bunkern.

Kontaktperson för Bunkervärdar är Lasse Persson telefon 070-5130881.

Referensbunker, se greenbunkrarna på hål 1. De har fått en välbehövlig genomgång av Lasse och kan vi få våra bunkrar så fina skulle det lyfta utseendet på vår bana med många klasser.

Teckna dig som bunkervärd genom att anmäla dig till info@torsbygolfklubb.se eller ring Lasse Persson 070-5130881.

Bunkrar
Hål Antal bunkrarBunker-värdar
12Lasse Persson
23
33
42
52Bengt Linder m.fl.
60
71
80
94
Rangen1

Diken

Diken behöver klippas med röjsåg / trimmer under säsongen. Ta hand om någon del och sköt den med jämna mellanrum vid behov. Använd egen trimmer eller låna av oss på klubben.

Teckna dig som dikesvärd genom att anmäla dig till info@torsbygolfklubb.se

Diken
Hål DikeDikes-värdar
3Vid green
4Utslag
4Dike mot vägen
5Höger fairway samt greenBengt Linder m.fl.
6Utslag
7 / 8Mellan 7 green / 8 utslag
9Vänster fairway

Övriga insatser

Har du andra idéer för att förbättra golfbanan. Kontakta oss för att göra en insats för klubben. Exempel på andra uppgifter….

 • Rangen
 • Husbilsparkering
 • Café 9an
 • Klubbhuset
 • Övningsgreen
 • Omklädningsrum
 • Blommor