Riktlinjer för Corona

Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället. På sin hemsida har SGF gjort en sammanställning av de rekommendationer som gäller för golfen, i enlighet med myndigheternas råd för att minska smittspridningen. Dessa gäller tills vidare och uppdateras när och om smittläget förändras.

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

Scroll to top